Month: May 2021

Zimná údržba

Prekvapila Vás zima svojou snehovou nádielkou? Pomôžeme Vám so zimnou údržbou v náročných a menej náročných terénoch. Ste mesto, obec, spoločnosť s rozsiahlymi betónovými plochami náročnými na zimnú údržbu alebo plánujete posilniť kapacitne mechanizáciu zimnej údržby? Spolupracujte s nami, disponujeme……………

Continue reading

Práce s plošinou

Plánujete údržbu verejného osvetlenia, elektroinštalačné práce, opiľovanie konárov, montáž prvkov vo výškach? Využite montážne plošiny………….. s maximálnou pracovnou výškou 20m.

Continue reading

Práce s niveláciou

Výškové merania sú potrebné pri projektovaní, vytyčovaní komunikácií, priemyselných závodov, sídlisk, vodných diel a pod. ďalej pri meraní posunov a deformácií konštrukcií stavebných objektov a ich častí. Nivelácia je meračský úkon na zistenie výškového rozdielu (prevýšenia) medzi dvomi bodmi. Niveláciu využívame pri projektovaní a výstavbe rozsiahlejších technických diel a všade tam, kde treba zistiť presnú horizontálnu polohu.

Continue reading

Žeriavnické práce

Doprava hydraulickou rukou, žeriavnické práce s odborne zaškolenou obsluhou. Naša flotila dopravných stavebných mechanizmov zahŕňa aj žeriavy značky………. Pomôže pri stavebných, montážnych, opravárenských, údržbárskych prácach a manipulácii s ťažkým nákladom.

Continue reading

Betonáže

Kvalitná a pevná stavba potrebuje kvalitnú betonáž vykonanú na základe opatrení stanovených v predpísanom technologickom predpise.  Špecializujeme sa na betonáže veľkých plôch, základových dosiek a základov rôzneho druhu.

Continue reading

Demolačné a búracie práce

Zabezpečíme pre Vás kompletnú demolačnú a búraciu činnosť. Súčasťou nášho vozového parku sú moderné búracie a demolačné stroje, ktoré si hravo poradia s menšími i väčšími stavbami vrátane továrenských hál. Poskytujeme kompletné služby a servis pri: Demolácii s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu Demontáži budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb Demontáži skladov s rekultiváciou […]

Continue reading

Zemné práce

Hľadáte stabilného partnera v oblasti zemných prác so širokým záberom mechanizácie? Zabezpečujeme odvoz zeminy, výkop stavebnej jamy, základové škáry, prípravné práce, hlavné a dokončovacie práce. Poradíme si s rôznymi veľkými i menšími projektmi. Mechanizácia TERACOM: – rýpadlá – nakladače – dozéry

Continue reading

Developerské projekty

Realizujete developerský projekt podľa charakteru rozdelenia na:  Greenfield development – ide o tzv. budovanie na zelenej lúke, jedná sa o výstavbu na pozemku, kde ešte nebolo nič vybudované,Brownfield development – ide o územie, ktoré už bolo v minulosti využívané, boli na ňom vybudované stavby a momentálne je opustené. Väčšinou ide o priemyselné územia (opustené fabriky). V tomto prípade je tu pre developera riziko s odstraňovaním environmentálnej […]

Continue reading

Inžinierske siete

Tečúca voda, plyn, kanalizácia a elektrina je základ pre spokojné bývanie, nevyhnutnosť bez ktorej sa moderná domácnosť nezaobíde. Zjednodušene povedané inžinierske siete, ktoré zabezpečujú prístup vedení do domu. Rozvodové siete alebo jednoducho povedané inžinierske siete, sú systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí, ale aj príjazdovej cesty priamo do domácností. Musia byť naplánované […]

Continue reading

Get in touch

Ready to order your project ? Write us...