Kvalitná a pevná stavba potrebuje kvalitnú betonáž vykonanú na základe opatrení stanovených v predpísanom technologickom predpise. 

Špecializujeme sa na betonáže veľkých plôch, základových dosiek a základov rôzneho druhu.