Zabezpečíme pre Vás kompletnú demolačnú a búraciu činnosť. Súčasťou nášho vozového parku sú moderné búracie a demolačné stroje, ktoré si hravo poradia s menšími i väčšími stavbami vrátane továrenských hál.

Poskytujeme kompletné služby a servis pri:

  • Demolácii s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu
  • Demontáži budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb
  • Demontáži skladov s rekultiváciou stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach
  • Demontáži priemyselných stavieb
  • Búranie budov, domov, demolácia stavieb
  • Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach