Realizujete developerský projekt podľa charakteru rozdelenia na:

 
Greenfield development – ide o tzv. budovanie na zelenej lúke, jedná sa o výstavbu na pozemku, kde ešte nebolo nič vybudované,
Brownfield development – ide o územie, ktoré už bolo v minulosti využívané, boli na ňom vybudované stavby a momentálne je opustené. Väčšinou ide o priemyselné územia (opustené fabriky). V tomto prípade je tu pre developera riziko s odstraňovaním environmentálnej záťaže v podobe zamorenej pôdy a pod.
Greyfield development – je pomerne nový pojem. Ide o budovu, ktorá je prenajatá, má príjem dostatočný na to, aby dokázala zaplatiť svoje prevádzkové náklady, ale potrebuje rekonštrukciu, aby sa zvýšilo jej využitie.

Pomôžeme Vám s jeho realizáciou. Výhodou spolupráce s nami je komplexnosť služieb, kedy pre Vás môžeme zabezpečiť stavebnú mechanizáciu, výstavbu, betonáž.

Model developerského projektu pozostáva z týchto častí:

1. Nápad na projekt – identifikácia príležitostí
2. Rozpracovanie myšlienky
3. Uskutočniteľnosť
4. Projektová príprava
5. Realizácia
6. Správa, strategický a finančný manažment