Tečúca voda, plyn, kanalizácia a elektrina je základ pre spokojné bývanie, nevyhnutnosť bez ktorej sa moderná domácnosť nezaobíde. Zjednodušene povedané inžinierske siete, ktoré zabezpečujú prístup vedení do domu.

Rozvodové siete alebo jednoducho povedané inžinierske siete, sú systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí, ale aj príjazdovej cesty priamo do domácností. Musia byť naplánované už pred samotnou výstavbou, a to buď pripojením sa na verejné rozvody, alebo vytvorením dostatočného zásobovania pre danú stavbu.

Všetky prípojky do verejných sietí musia byť uzatvárateľné, jasne označené a prístupné. Na prípojkách sú umiestnené aj merače spotreby jednotlivo pridelené každej nehnuteľnosti.