Pre Váš projekt zabezpečíme vŕtanie pilotov o rozmere ……………..

Pri práci používame ……….